Sedmiletka
  Kalendář akcí Fórum Kontakt
Nástěnka

Novinky
8. 3. 2023 aktualizován Kalendář akcí 2023

Návštěvy

Text slavnostní přísahy, jíž vojáci slibovali věrnost Bohu, svému pluku a panovníkovi.

 

Vývoj cvičení pěchoty a rakouských cvičebních řádů pro pěchotu

Obsažné pojednání Ing. Jiřího Sissaka Ph.D. popisující a srovnávající výcvikové řády zaváděné a prakticky aplikované v 18. století. Konkrétně „Regulament und Ordnung des gesammten Kaiserlich-Königlichen Fuss- Volcks von 1749“ a "Exercitium für Infanterie 1769".

Adresář jednotek k.k. Battaillon
Předpisy a regule Ostatní literatura
Výstroj a výzbroj Manufaktura